www.milyonbilet.com Kullanım Koşulları


Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.milyonbilet.com adlı sitemizden faydalanabilmek , etkinlik biletlerini satın alabilmek için gerekli kuralları içermekte olup sitenin ziyareti ile bu kuralları okuduğunuzu anladığınızı ve bu koşulları kabul ettiğinizi mevcut yasa hükümlerine uymakla yükümlü olduğunuzu kabul , beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız .Milyon Yapım Organizasyon Tic.ltd.Şti. ve aynı zamanda www.milyonbilet.com herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik sitede yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacağından tarafınız içinde bağlayıcı olacağını şimdiden kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1- Sitenin içeriği ve yazılımı, Milyon Yapım Organizasyon Tic.ltd.Şti. ‘ ne ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarında mevcut olan telif hakkı uyarısı , tanıtma yazıları konulmuş olup bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.

2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme , etkinlikleri izleme, bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler - merchandise) satın alma gibi kullanımlarınız mümkün olmakla beraber siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri , resimleri, metinleri görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, benzer eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya arz etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi, sitedeki kullanımınızın hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini , site içerisinde yapacağınız her işlem ve eylemin her türlü hukuki, cezai ya da vs.her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olacağını , site kullanımına engel olabilecek veya zorlayacak şekilde yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı , yükleme yapmayacağınızı , sitenin alt yapısına uygun olmayan ve yük getiren işlemler yapmayacağınızı , sitenin doğrudan veya dolaylı olarak her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımının yasak olduğunu bildiğinizi ve bu tür eylemlerde bulunmayacağınızı, Milyon Bilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz.
3-Milyon Bilet, tarafınızca kullanım koşullarına mevcut yasa ve mevzuat hükümlerine aykırı faaliyetleriniz nedeni ile üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Milyon Bilet’e karşı iletilebilecek her türlü iddianın , talebin muhatabı kullanıcı olup kullanıcı Milyon Bilet’in uğradığı uğrayacağı her türlü zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Milyon Bilet’e bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Milyon Bilet’in durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

5- Milyon Bilet, Kullanıcı\'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı gerek Milyon Bilet ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını bu sorumluluklar nedeni ile Milyon Bilet’ten rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında Milyon Bilet’e yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
6- Milyon Bilet, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğinin , kulanıcının siteden yüklediği dosyaların virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler taşımadığının garantisini veya her türlü başkaca garantiyi ve taahhütü vermemektedir. Yine, Milyon Bilet, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Milyon Bilet sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

7- Milyon Bilet; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi aynı zamanda , herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

8- Milyon Bilet, Site üzerinden, Milyon Bilet’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere \'link\' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu \'link\'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin , kuruluşun desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verildiği anlamını taşımamaktadır. Site üzerindeki \'link\'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler hakkında Milyon Bilet’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü bulunmamaktadır. Milyon Bilet, Site\'de sunulan Hizmet\'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı\'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı\'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme , gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alma veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Milyon Bilet’in site kullanıcılarına karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- İşbu Kullanım Koşulları, Milyon Bilet Satış Politikasını ve Beyanı\'nı da kapsamakta olup, siteyi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar,siteden faydalananlar söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve tüm bunlara riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. ihlâl halinde ise Milyon Bilet kullanıcının siteyi kullanımına son verebilecek , engelleyebilecek ve kullanıcı aleyhine ilgili yasal yollara müracaat edebilecektir.

10- Taraflar arasında ihtilaf çıkması halinde Türk Kanunları uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul ve beyan etmektesiniz.