Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi

MİLYON YAPIM ORG. TİC. LTD. ŞTİ. (Milyon Bilet) ile ilgili bilgiler “Hakkımızda” başlıklı bölümünde yer almakta olup amacımız biletinizi en kısa ve kolay şekilde satın alabilmenizi sağlamaktır . www.milyonbilet.com adresine gerek üye olmanız gerekse bilet satın almanız halinde sitenin kullanım koşullarını sözleşme hükümlerini , gizlilik beyanını kabul etmiş sayılacağınız ve sitede yer alan tüm bilgilerden de haberdar olduğunuz, anladığınız ve içerikleri kabul ettiğiniz addolunacaktır.

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar
1. Milyon Bilet, düzenlenen etkinliklere ilişkin Etkinlik Organizatörü ile yaptığı anlaşma doğrultusunda bilet satışını gerçekleştirmektedir. Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusundaki hak ve yetkiye Etkinlik Organizatörü sahiptir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını satın almış olduğu bileti hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder.


2. Etkinlikler için satılacak bilet adetlerini Etkinlik Organizatör’ü belirleyeceğinden bazı etkinliklerde sınırlamalar getirilerek örneğin kişi başına ve/veya kredi kartı başına satış yapabilir . Bu maddenin ihlali halinde Milyon Bilet belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

3. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Biletlerin tükenmesi durumunda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilecek olup bu hususta garanti verilememektedir.

4. Satın aldığınız biletleriniz için teslimat şekli olarak teslim alacağınız adres teslimat bölgelerimizde olma kaydı ile “kurye”veya ‘’ kargo’’ olarak seçilmesi halinde teslim alacak kişinin ve adresin doğru olması gerekmekte olup ayrıca kurye ve/veya kargo bedelini de ödemekle yükümlü olduğunuzdan iş bu bedelde Milyon Bilet tarafından tahsil edilecektir.

5. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan , yırtılan biletlerden dolayı Milyon Bilet hiçbir şekilde sorumlu olmadığından satın almış olduğunuz biletlerin muhafazası tarafınıza aittir.

6. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere sözleşmenin tüm şartları tarafınızca açıkça görüleceğinden bileti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaksınız. 

7. Etkinliği düzenleyen Etkinlik Organizatörü herhangi bir sebeple etkinliği iptal eder veya etkinlik tarihini değiştirirse etkinliğe yönelik izlenilecek yol Etkinlik Organizatörü tarafından duyurulacak olup Milyon Bilet sorumlu tutulamayacaktır. Etkinlik organizatörünün onay vermesi halinde etkinlik iptal ve değişikliklere ilişkin duyuru yapılacaktır. Ancak bu madde bilet alan kişilerin mutlak surette iptal ve değişikliklerden haberdar edileceği manasını taşımamaktadır bu hususta Milyon Bilet garanti ve taahhüt vermemektedir.


8. Kural olarak, tüm bilet satışları iadesiz olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satın almış olduğunuz biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmayacaktır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.
Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar veya şartlar getirebileceğini satın alınmış bilete ilişkin etkinliğin programında değişiklik yapabileceğini bilmenizi isteriz. Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenen iade tarihleri ve şartları dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamayacağından Milyon Biletin sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Bilet tutarlarının iade edilebilmesi için öncelikle Milyon Blete fiziki olarak biletin teslimi gerekmekte olup teslim edilmediği takdirde bilet bedeli iadesi yapılmayacaktır.

9. Etkinlik Organizatör’ü yapacağı etkinliğe ilişkin mekan ve etkinlik kurallarını kendisi belirleyeceğinden bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir.


10. Etkinlik Organizatörü\'nün belirlediği kural ve düzenlemeler çerçevesinde etkinlik mekanına giriş ve çıkış yapılabilecektir. Bilet kontolünden sonra etkinlik mekanından ayrılmanız halinde mekana giriş yapamayabileceğinizi geç kaldığınız takdirde biletiniz olsa dahi mekana alınamayabileceğinizi , farklı etkinliklerde farklı kuralların olabileceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu durumdan Milyon Bilet sorumlu değildir.

11. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulmasını yasaklayabilir Bunun dışında hayvanların, dışarıdan temin edilen yiyecek ve içeceklerin etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.
Milyon Bilet, bilet satın alan kaybolan , çalınan , arızalanan , hasar gören eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

12 . Yer ve sıra ihtiva eden ( örneğin A blok C sırası 12 no.lu koltuk gibi ) Biletlerden satın alan kişiler Etkinlik Organizatörü tarafından kendilerine başkaca yer verilebileceğini bu durumdan sadece Etkinlik Organizatör ‘ünün sorumlu olduğunu Milyon Bilet’ tenherhangi bir talepte bulunmayacağını bilmektedir.

13. Milyon Bilet, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir.

14. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerekmektedir. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkınızda bulunmaktadır. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacaktır..
Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkün olmakla birlikte bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır .

15. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Milyon Bilet dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye revizeleri ile beraber sitemizden ulaşabilirsiniz. . 

16. www.milyonbilet.com adlı sitemizin kullanımına ,gizlilik kurallarına sitemizden kolayca ulaşabileceksiniz. Gizlilik Beyanı Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğundan işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı belirtmek isteriz.

17.Milyon Bilet, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, biletinizi satın aldığınız etkinliğin organizatörü haricinde üçüncü kişilere iletilmeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılmayacağını da belirtiriz. Kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile de paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce iletişim hattından ve/veya [email protected] email adresinden ulaşmanız gerekmektedir. Zira, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir.

18. İş bu sözleşme Türk Hukukuna tabi olup Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlık önce sulhen halledilmeye çalışılacak aksi durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebilecektir. Sözleşmeden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkilidir.