Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi
MİLYON YAPIM ORG. TİC. LTD. ŞTİ. (Milyon Bilet) ile ilgili bilgiler “Hakkımızda” başlıklı
bölümünde yer almakta olup amacımız biletinizi en kısa ve kolay şekilde satın alabilmenizi
sağlamaktır . www.milyonbilet.com adresine gerek üye olmanız gerekse bilet satın almanız
halinde sitenin kullanım koşullarını sözleşme hükümlerini , gizlilik beyanını kabul etmiş
sayılacağınız ve sitede yer alan tüm bilgilerden de haberdar olduğunuz, anladığınız ve
içerikleri kabul ettiğiniz addolunacaktır.
Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar
1. Milyon Bilet, düzenlenen etkinliklere ilişkin Etkinlik Organizatörü ile yaptığı anlaşma
doğrultusunda bilet satışını gerçekleştirmektedir. Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini
belirleme konusundaki hak ve yetkiye Etkinlik Organizatörü sahiptir. Bileti satın alan kişi,
satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın
aldığını satın almış olduğu bileti hiçbir ticari veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve
taahhüt eder.
2. Etkinlikler için satılacak bilet adetlerini Etkinlik Organizatör’ü belirleyeceğinden bazı
etkinliklerde sınırlamalar getirilerek örneğin kişi başına ve/veya kredi kartı başına satış
yapabilir . Bu maddenin ihlali halinde Milyon Bilet belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan
biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.
3. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım
noktaları aracılığıyla satılır. Biletlerin tükenmesi durumunda etkinlikten önce Etkinlik
Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilecek olup bu hususta garanti
verilememektedir.
4. Satın aldığınız biletleriniz için teslimat şekli olarak teslim alacağınız adres teslimat
bölgelerimizde olma kaydı ile “kurye”veya ‘’ kargo’’ olarak seçilmesi halinde teslim alacak
kişinin ve adresin doğru olması gerekmekte olup ayrıca kurye ve/veya kargo bedelini de
ödemekle yükümlü olduğunuzdan bu bedelde Milyon Bilet tarafından tahsil edilecektir.
5. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan , yırtılan biletlerden dolayı Milyon
Bilet hiçbir şekilde sorumlu olmadığından satın almış olduğunuz biletlerin muhafazası
tarafınıza aittir.
6. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz
toplam bedel de dâhil olmak üzere sözleşmenin tüm şartları tarafınızca açıkça
görüleceğinden bileti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen
kabul etmiş sayılacaksınız.
7. Etkinliği düzenleyen Etkinlik Organizatörü herhangi bir sebeple etkinliği iptal eder veya
etkinlik tarihini değiştirirse etkinliğe yönelik izlenilecek yol Etkinlik Organizatörü tarafından
duyurulacak olup Milyon Bilet sorumlu tutulamayacaktır. Etkinlik organizatörünün onay
vermesi halinde etkinlik iptal ve değişikliklere ilişkin duyuru yapılacaktır. Ancak bu madde
bilet alan kişilerin mutlak surette iptal ve değişikliklerden haberdar edileceği manasını
taşımamaktadır bu hususta Milyon Bilet garanti ve taahhüt vermemektedir.
8. Kural olarak, tüm bilet satışları iadesiz olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g)
maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satın
almış olduğunuz biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması
durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmayacaktır. Etkinliğin
iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez,
değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı
ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair
başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.
Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları
konusunda bazı sınırlandırmalar veya şartlar getirebileceğini satın alınmış bilete ilişkin
etkinliğin programında değişiklik yapabileceğini bilmenizi isteriz. Etkinlik Organizatörü
tarafından belirlenen iade tarihleri ve şartları dışında bilet ve/veya bedel iadesi
yapılamayacağından Milyon Biletin sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Bilet tutarlarının
iade edilebilmesi için öncelikle var ise fiziki biletin Milyon Bilete teslimi gerekmekte olup
teslim edilmediği takdirde bilet bedeli iadesi yapılmayacaktır.
9. Etkinlik Organizatör’ü yapacağı etkinliğe ilişkin mekan ve etkinlik kurallarını kendisi
belirleyeceğinden bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara,
rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar
sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma
ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman
zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da
başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını
reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik
organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için
gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Kullanıcı etkinlik alanında organizatör tarafından
belirlenen alışveriş sisteminin uygulanacağını kabul etmiş sayılır. Dolayısı ile kişisel
bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün
size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti
satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice
okumanız gerekmektedir.
10. Etkinlik Organizatörü\'nün belirlediği kural ve düzenlemeler çerçevesinde etkinlik
mekanına giriş ve çıkış yapılabilecektir. Bilet kontolünden sonra etkinlik mekanından
ayrılmanız halinde mekana giriş yapamayabileceğinizi geç kaldığınız takdirde biletiniz olsa
dahi mekana alınamayabileceğinizi , farklı etkinliklerde farklı kuralların olabileceğini bilmeniz
gerekmektedir. Bu durumdan Milyon Bilet sorumlu değildir.
11. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik
Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi
veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına
sokulmasını yasaklayabilir Bunun dışında hayvanların, dışarıdan temin edilen yiyecek ve
içeceklerin etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.
Milyon Bilet, bilet satın alan kaybolan , çalınan , arızalanan , hasar gören eşyalarıyla ilgili
hiçbir sorumluluğu üstlenmez.
12 . Yer ve sıra ihtiva eden ( örneğin A blok C sırası 12 no.lu koltuk gibi ) Biletlerden satın
alan kişiler Etkinlik Organizatörü tarafından kendilerine başkaca yer verilebileceğini bu
durumdan sadece Etkinlik Organizatör ‘ünün sorumlu olduğunu Milyon Bilet’ tenherhangi bir
talepte bulunmayacağını bilmektedir.
13. Milyon Bilet, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet
satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve
sorumluluk altında değildir.
14. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla
sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla
alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini
istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız
gerekmektedir. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri
almayı reddedebilme hakkınızda bulunmaktadır. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi
amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere
ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacaktır..
Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin
bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması
hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım
ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkün olmakla
birlikte bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma
hakkınız saklıdır .
15. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Milyon Bilet dataları tarafından
saklanmakta olup, bu sözleşmeye revizeleri ile beraber sitemizden ulaşabilirsiniz. .
16. www.milyonbilet.com adlı sitemizin kullanımına ,gizlilik kurallarına sitemizden kolayca
ulaşabileceksiniz. Gizlilik Beyanı Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğundan işbu
Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş
sayılacağınızı belirtmek isteriz.
17.Milyon Bilet, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, biletinizi
satın aldığınız etkinliğin organizatörü haricinde üçüncü kişilere iletilmeyeceği ve sizlere
bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılmayacağını da belirtiriz. Kişisel
bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile de paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi
tamamlamadan önce iletişim hattından ve/veya [email protected] email adresinden
ulaşmanız gerekmektedir. Zira, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca
nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme
hakkına sahiptir.
18. İş bu sözleşme Türk Hukukuna tabi olup Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın
alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlık önce sulhen
halledilmeye çalışılacak aksi durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici
Mahkemelerine götürebilecektir. Sözleşmeden kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıklarda İstanbul
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkilidir.